Urodzony
10.01.1970 r. w Krakowie. Od 1992 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. W 1995/96 stypendium i studia na Akademie  der Bildenden Kunste w Norymberdze w pracowni malarstwa, grafiki i obiektu, pod kierunkiem prof. Rolfa Guntera Diensta. W 1997 dyplom z wyróżnieniem w krakowskiej ASP, w pracowni malarstwa doc. Zbigniewa Grzybowskiego. W latach 1996-2001 asystent na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP, w pracowni malarstwa prof. Sławomira Karpowicza. W 2005 roku uzyskał stopień doktora, w dyscyplinie malarstwo, na ASP w Krakowie. Od 2001 roku asystent, a następnie od 2006 do 2010 roku adiunkt w pracowni malarstwa prof. Adama Wsiołkowskiego na tej samej uczelni. W 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 2012 - 2016 Dziekan Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obecnie jest profesorem ASP i od 2010 roku prowadzi autorską Pracownię Rysunku nr V na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Prowadzi również zajęcia z fotografii portretowej w krakowskiej Szkole Kreatywnej Fotografii.


Mieszka i pracuje w Krakowie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i fotografią.
Zorganizował 21 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 140-u wystawach zbiorowych w kraju
i zagranicą.