Recenzja habilitacyjna – prof. Ryszard Otręba

(…) Znam dzieła Korzeniowskiego z wystaw krajowych i indywidualnych oraz z atrakcyjnie przygotowanej dokumentacji. Ujawnia w niej metodę pracy, zasadę budowy struktury obrazu. Kolejne kompozycje podporządkowuje układom geometrycznym, które otrzymują nową funkcję psychicznego oddziaływania. Od początku swojej samodzielnej twórczości, reprezentuje postawę innowacyjnej metody pracy, odpowiedzialny poszukiwacz wobec wielkości recepcji malarstwa…