12 czerwca – 14 września 2012
Wystawa indywidualna  „IDENTITY – RE:DUX” w Berlinie.
(wspólnie z Witoldem Stelmachniewiczem i Jakubem Najbartem).

Wystawa została zaprezentowana w pomieszczeniach firmy HS-SOLID – Town & Country, Hallerstrasse 3-6, Berlin.

Wywiad w berlińskiej telewizji berlin.tv


Share: